Kontakta oss

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                VÄNGE/GOTLAND

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.

  Kontakt med oss.

 

    Ni når oss snabbast på e-post adressen nedan.

     

      SMS på mobilen, fungerar bra.

      Det går också bra att ringa kvällstid.


         Ljungen´s Bigårdar

         Vänge Hägvalds 351

         622 36 Romakloster      Mobil: 073-7471024


       E-post: ljung834@gmail.com