Naturell Honung

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                VÄNGE/GOTLAND

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.

          Honungen till vänster kommer i huvudsak från raps och i den högra burken är det honung från högsommaren, med inslag av brakved.

                                              Vi säljer mest 500g burkar, men har även 1,5 kg och 3 kg hinkar.