Aktuellt

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.

Tyvärr har nu pandemin gjort

det svårt att

samlas i större grupper

och därmed är


Julmarknaden

Stora Torget


under advent-

helgerna


  Inställd!!


Därför öppnar vi 

gårdsbutiken 

under advent!


in på:


              Öppet                             Gotland 


       för att se tider.


VARMT VÄLKOMNA!