Svärmfångst

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                VÄNGE/GOTLAND

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.


Bisvärmen är binas naturliga sätt att föröka sig, men för dagens biodlare är svärmen oönskad.

Folk i allmänhet tycker att bisvärmar är skrämmande, därför tycker vi att det är biodlarens ansvar

att hjälpa till med infångande av svärmar.

Genom att ta vara på "vilda" bisvärmar, minskar biodlaren risken för spridning de sjukdommar

som svärmen kan ha med sig.

När svärmen är infångad, behandlar biodlaren den med en mild organisk syra, för att bekämpa varroa,

som finns hos alla bisamhällen på Gotland.

Senare byter man ut drottningen, för att få en drottning som inte har anlag för svärmning.

Först sätter sig svärmen ganska lågt och lättillgängligt på en gren eller liknande.

Under tiden letar spanarbin efter ett nytt ställe att bosätta sig på.

Men ibland sitter dom på mer ovanliga ställen, som på en cykelram eller som på bilden här under,

en hängränna och då blir det jobbigare ........