Sponsra ett bisamhälle.

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                VÄNGE/GOTLAND

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.

Sponsra bin på Gotland.
Här får även DU möjlighet att se till att antalet bisamhällen ökar och därmed förbättra eko-systemtjänten "Pollinering"


Genom attt betala 2:-/ bi i en kupa blir du delaktig i biodling på Gotland.

Minsta antal bin är 50 st =100:-, för den insatsen får du ditt namn publicerat i en lista här på vår hemsida.

Om du sponsrar 500 bin = 1000:-, får du ett intyg på din insats för miljön skickat till din hem adress.

När vi fått in sponsor pengar på vårt konto som motsvarar kostnaden av ett samhälle ( 2500:-) etablerar vi ytterligre ett samhälle, o.s.v.

Då vet man att genom sponsring av bin kommer antalet bikupor öka och därmed är man en del i det aktiva miljöarbetet.

Du sätter in pengar på vårt Bg 821-0114

Swish 1234402764

Skriv namn och adress, så att vi kan sätta upp er på vår sponsorlista eller skicka intyg på din insats.