Pollinering


Pollinering med bin är det miljömässigt bästa sättet för bonden att öka skörden. Genom att placera ut bikuporna i grödans närområde,

hinner våra bin besöka fler blommor och pollineringen blir bättre genomförd.

Skörden ökar med 5-10%, får en högre kvalitet och mognar jämnare.

Genom att odla växter som blommar vid andra tidpunkter än de växter som finns i bigårdens närhet,

skapar man möjlighet för pollinatörer att bygga större samhällen och när de odlade grödorna blommar,

finns det fler insekter som kan genomföra pollinerningen av dessa.

Detta gäller även humlor, fjärilar och blomflugor.


Lämpliga växter kan vara honungsört och sötväppling, lätta att odla och har låga krav på växtplatsen.