Våra tjänster

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                VÄNGE/GOTLAND

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklingbo.

Det innebär att vi har en mycket varierad flora, som våra bin når, när de flyger  ut och söker nektar och pollen,

därmed ökar också bredden på smaken i vår honung.

 

Vi har 3 tjänster i dag, nämnligen:


       POLLINERING


      SVÄRMFÅNGST

     

     SPONSRA ETT BISAMHÄLLE


       Välj tjänst i listen ovan.