Våra tjänster

LJUNGEN´s BIGÅRDAR

                Våra bigårdar finns i olika socknar på mellersta Gotland

 

          Vi har i dag 11 st bigårdar, Follingbo, Endre, Ekeby, Dalhem, 2 st i Roma,Vänge och slutligen 4 st i Kräklinbo. Det innebär att vi har en mycket bred flora, som våra bin når

                 när de flyger  ut och därmed blir det variation på smaken i vår honung.

 

Vi har 3 tjänster i dag, nämnligen:


       POLLINERING


      SVÄRMFÅNGST

     

     SPONSRA ETT BISAMHÄLLE


       Välj tjänst i listen ovan.